ศจ.ทนนท์ ชาญชิตโสภณ
Pastor Thanon Chanchitsophon

คริสตจักรสานสัมพันธ์กรุงเทพ เรามีความตั้งใจสร้างชุมชนแบบพระคัมภีร์ที่มีพระเยซูคริสต์เป็นศูนย์กลาง เป็นชุมชนที่มีมิตรภาพและความจริงใจ เราอยู่ร่วมกันเหมือนพี่น้อง ในทุกสัปดาห์ผมจะได้พบผู้คนมากมายที่เต็มไปด้วยรอยยิ้ม ความสุข และมีกำลังใจในชีวิต เรามีคำสอนจากพระคริสตธรรมคัมภีร์ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิต ผมเชื่อว่าคริสตจักรของเราจะเป็นพระพรต่อท่านได้ และเรายินดีต้อนรับทุกท่านที่จะมาเยี่ยมเยียนเราเสมอครับ

ศจ.ทนนท์ ชาญชิตโสภณ
ศิษยาภิบาล

ติดต่อคริสตจักร
24/137 ซ.ลาดพร้าว 21 ถ.ลาดพร้าว จอมพล จตุจักร กทม. 10900

นมัสการทุกวันอาทิตย์
10.00 – 12.00 น.

โทร. 02-120-4529

อ.จักรพันธ์ แกล้วกล้า

อ.นิยม ชาญศิริเมธา

อ.ศุภรักษ์ ยงสุวรรณกุล

อ.ธนศักดิ์ โฆตะวาณิชย์

ศจ.ณรงค์ ตันละมัยงาม

สอบถามข้อมูลกลุ่มแคร์ที่ 02-120-4529

เลขที่บัญชีถวายทั่วไป
ชื่อบัญชี “คริสตจักรสานสัมพันธ์กรุงเทพ”

ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 730-2-02460-6
ธนาคารกรุงศรี เลขที่บัญชี 424-1-29358-4

เลขที่บัญชีถวายที่ดินคริสตจักร


ชื่อบัญชี “กองทุนอาคารคริสตจักรสานสัมพันธ์กรุงเทพ”

ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 763-2-23837-6