อ.วินัย-โสภาพร

อ.วินัย โสภาพร
Pastor Winai Sopaporn

คริสตจักรสานสัมพันธ์บึงสามพัน เรามีความตั้งใจสร้างชุมชนแบบพระคัมภีร์ที่มีพระเยซูคริสต์เป็นศูนย์กลาง เป็นชุมชนที่มีมิตรภาพและความจริงใจ เราอยู่ร่วมกันเหมือนพี่น้อง ในทุกสัปดาห์ผมจะได้พบผู้คนมากมายที่เต็มไปด้วยรอยยิ้ม ความสุข และมีกำลังใจในชีวิต เรามีคำสอนจากพระคริสตธรรมคัมภีร์ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิต ผมเชื่อว่าคริสตจักรของเราจะเป็นพระพรต่อท่านได้ และเรายินดีต้อนรับทุกท่านที่จะมาเยี่ยมเยียนเราเสมอครับ

อ.วินัย โสภาพร
ศิษยาภิบาล


นมัสการทุกวันอาทิตย์

เวลา 9:00น. – 12:00น.
หมู่ 3 ซอย เทศบาล 13 ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
โทร. 080-513-2258

แคร์ดาวนิมิต วันพุธ 18.00-20.00 ชุมชนวัดดาวนิมิต
ติดต่อ คุณสุพัฒชัย (บอม) 064 6377335

แคร์กันจุ วันพุธ 19.00-20.00 บ้านป้ายัน
ติดต่อ. คุณป้าตุ๊ 088 7333055

แคร์อัมพร วันพุธ 20.00-21.00 ซอยโคนม เทศบาล13
ติดต่อ คุณอัมพร 061 2937732

แคร์เขาวิหาร วันพุธ 18.00-19.00 บ้านสุมาลี
ติดต่อ คุณสมศักดิ์ (โก๊ะ) 099 7308675

แคร์นำพร วันจันทร์ 18.00-20.00 หมู่บ้านเมืองอนันต์
ติดต่อ คุณเสาวรักษ์ (ป้อม) 092 2680796