อ.วินัย-โสภาพร

อ.วินัย โสภาพร
ศิษยาภิบาล

คริสตจักรสานสัมพันธ์บึงสามพัน เรามีความตั้งใจสร้างชุมชนแบบพระคัมภีร์ที่มีพระเยซูคริสต์เป็นศูนย์กลาง เป็นชุมชนที่มีมิตรภาพและความจริงใจ เราอยู่ร่วมกันเหมือนพี่น้อง ในทุกสัปดาห์ผมจะได้พบผู้คนมากมายที่เต็มไปด้วยรอยยิ้ม ความสุข และมีกำลังใจในชีวิต เรามีคำสอนจากพระคริสตธรรมคัมภีร์ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิต ผมเชื่อว่าคริสตจักรของเราจะเป็นพระพรต่อท่านได้ และเรายินดีต้อนรับทุกท่านที่จะมาเยี่ยมเยียนเราเสมอครับ

อ.วินัย โสภาพร


นมัสการทุกวันอาทิตย์

เวลา 9:00น. – 12:30น.
335/3 ม.4 ต.ซับสมอทอด
อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์  67160
โทร.  080-513-2258
พิกัด GPS: N 15 47.450 E 101 00.313