อ.สมบัติ-ศรีเจริญ

อ.สมบัติ ศรีเจริญ
ศิษยาภิบาล

คริสตจักรแห่งนี้เป็นเสมือนบ้านหลังที่สองของสมาชิกทุกคน เรารักกันด้วยความจริงใจ โดยมีคณะผู้นำเป็นเหมือนพี่ชายและพี่สาวคนโต และมีพระเยซูคริสต์เป็นหัวหน้าครอบครัว คริสตจักรของเราเชื่อในการสร้างสาวก การตั้งคริสตจักร การสอนพระคัมภีร์อย่างสมดุลรอบด้าน และการสร้างคนตามของประทานเป้าหมายที่พระเจ้าตั้งไว้ในชีวิตของคนคนนั้น คริสตจักรเราปรารถนาจะเป็นพรต่อคริสตจักรต่างๆในพระกายพระคริสต์ และเป็นพรต่อคนทุกคนในจังหวัดฉะเชิงเทรา อย่างเต็มกำลังตามสิ่งดีที่พระเจ้าใส่ไว้ในตัวเรา

อ.สมบัติ ศรีเจริญ

นมัสการทุกวันอาทิตย์ 
เวลา  10:00 – 12:30 น.
440 ตลาดขนส่งใหม่ ถ.ฉะเชิงเทรา-บางประกง ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทร. 083-880-4108

 

พิกัด GPS : N 13 41.600 E 101 03.285

คุณวีรสรณ์ ชุนท่าไม้
คุณสุวรรณี ขุมขำ

แคร์ฉะเชิงเทรา วันพฤหัสบดี

เวลา 18.00-20.30

คริสตจักรสานสัมพันธ์ฉะเชิงเทรา

เลขที่บัญชี 528-0-38085-6
ชื่อบัญชี นายสมบัติ ศรีเจริญ น.ส.สุวรรณี ขุมขำ น.ส. เบญญา บุญเปล่ง