อ.สมบัติ-ศรีเจริญ

อ.สมบัติ ศรีเจริญ
Pastor Sombat Sricharoen

คริสตจักรแห่งนี้เป็นเสมือนบ้านหลังที่สองของสมาชิกทุกคน เรารักกันด้วยความจริงใจ โดยมีคณะผู้นำเป็นเหมือนพี่ชายและพี่สาวคนโต และมีพระเยซูคริสต์เป็นหัวหน้าครอบครัว คริสตจักรของเราเชื่อในการสร้างสาวก การตั้งคริสตจักร การสอนพระคัมภีร์อย่างสมดุลรอบด้าน และการสร้างคนตามของประทานเป้าหมายที่พระเจ้าตั้งไว้ในชีวิตของคนคนนั้น คริสตจักรเราปรารถนาจะเป็นพรต่อคริสตจักรต่างๆในพระกายพระคริสต์ และเป็นพรต่อคนทุกคนในจังหวัดฉะเชิงเทรา อย่างเต็มกำลังตามสิ่งดีที่พระเจ้าใส่ไว้ในตัวเรา

อ.สมบัติ ศรีเจริญ
ศิษยาภิบาล

ติดต่อคริสตจักร
9/60 ถ.ศรีโสธรตัดใหม่ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

นมัสการทุกวันอาทิตย์ 
เวลา  10.30 – 12:30 น.

โทร. 083-880-4108

ศราวุฒิ เสาวภาภรณ์

สุวรรณี ขุมขำ

วีรสรณ์ ชุนท่าไม้

ลัดดาวัลย์ เทพสุวรรณ

แคร์รวม วันพุธ 18.30 -20.30 ที่คริสตจักร ติดต่อ 083-8804-108

แคร์นักศึกษาราชภัฏบางคล้า วันพุธ 13.00 – 15.00 ที่ราชภัฏบางคล้า ติดต่อ 083-8804-108

แคร์นักศึกษาราชภัฏในเมือง วันจันทร์ 15.00 – 16.30 ที่ราชภัฏในเมือง ติดต่อ 083-8804-108

เลขที่บัญชีถวายทั่วไป
ชื่อบัญชี “นายสมบัติ ศรีเจริญ และ นาย สราวุฒิ เสาวภาภรณ์”

ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 662-0-54626-4