อ.กัญญา--สิลาสลุง

อ.กัญญา  สิลาสลุง
ศิษยาภิบาล

คริสตจักรสานสัมพันธ์ชัยบาดาล เรามีความตั้งใจสร้างชุมชนแบบพระคัมภีร์ที่มีพระเยซูคริสต์เป็นศูนย์กลาง เป็นชุมชนที่มีมิตรภาพและความจริงใจ เราอยู่ร่วมกันเหมือนพี่น้องในทุกสัปดาห์ ดิฉันจะได้พบผู้คนมากมายที่เต็มไปด้วยรอยยิ้ม ความสุข และมีกำลังใจในชีวิต เรามีคำสอนจากพระคริสตธรรมคัมภีร์ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิต ข้าพเจ้าเชื่อว่าคริสตจักรของเราจะเป็นพระพรต่อท่านได้ และเรายินดีต้อนรับทุกท่านที่จะมาเยี่ยมเยียนเราเสมอค่ะ

อ.กัญญา  สิลาสลุง

นมัสการทุกวันอาทิตย์ 
เวลา09.00 – 12.00

57/1 ม.2 ต.ท่าดินดำอ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130

โทร: 092-985-3857