อ.กชพร--เกษรจันทร์

อ.กชพร  เกษรจันทร์
ศิษยาภิบาล

คริสตจักรสานสัมพันธ์ชัยนาท เรามีความตั้งใจสร้างครอบครัวและชุมชนมีความรักและห่วงใยทุกคนด้วยความรักแบบพระเยซูคริสต์เจ้า เป็นชุมชนห่วงใยคนทุกข์มีภาระหนัก สิ้นหวังในชีวิตหรือท่านแสวงหาสันติสุข เรายินดีต้อนรับทุกท่าน เราใช้พระคริสตธรรมคัมภีร์ของพระเยซูคริสต์เป็นศูนย์กลางการดูแลสั่งสอนตักเตือนหนุนใจกันเสมือนพี่น้องกัน ทุกวันอาทิตย์เห็นรอยยิ้ม ชีวิตเปลี่ยนดีขึ้นทั้งร่างกายจิตใจ ข้าพเจ้าเชื่อว่าคริสตจักรของเราจะเป็นพระพรและคำตอบกับทุกท่านได้
อ.กชพร เกษรจันทร์
ศิษยาภิบาล

นมัสการทุกวันอาทิตย์ 
เวลา 11.00 – 14.00 น.
229/5 ม.8 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
โทร. 091-843-3558
พิกัด  GPS:

N 15 02.692 E 100 08.948

อ.กชพร เกษรจันทร์
คุณ อภิเทพ ม่วงทอง

1. แคร์โพธิ์งาม วันอังคาร เวลา 10.00-11.00 ที่ ต.โพธิ์งาม อ.สรรคบุรี

2. แคร์บ้านอภิเทพ ทำวันพุธ เวลา 18.00-20.00 ที่ ต.โพธิ์งาม อ.สรรคบุรี

3. แคร์สรรคบุรี ร้านม่าน วันพฤหัส เวลา 18.00-21.00 ที่  ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี

4. แคร์เมืองชัยนาท วันศุกร์ เวลา 18.00-20.00 ที่ อ.เมือง

ชื่อบัญชี “กลุ่ม คริสตจักรสานสัมพันธ์ชัยนาท”
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เลขที่บัญชี 020-0-608441-2