อ.กชพร--เกษรจันทร์

อ.กชพร  เกษรจันทร์
ศิษยาภิบาล

คริสตจักรสานสัมพันธ์ชัยนาท เรามีความตั้งใจสร้างครอบครัวและชุมชนมีความรักและห่วงใยทุกคนด้วยความรักแบบพระเยซูคริสต์เจ้า เป็นชุมชนห่วงใยคนทุกข์มีภาระหนัก สิ้นหวังในชีวิตหรือท่านแสวงหาสันติสุข เรายินดีต้อนรับทุกท่าน เราใช้พระคริสตธรรมคัมภีร์ของพระเยซูคริสต์เป็นศูนย์กลางการดูแลสั่งสอนตักเตือนหนุนใจกันเสมือนพี่น้องกัน ทุกวันอาทิตย์เห็นรอยยิ้ม ชีวิตเปลี่ยนดีขึ้นทั้งร่างกายจิตใจ ข้าพเจ้าเชื่อว่าคริสตจักรของเราจะเป็นพระพรและคำตอบกับทุกท่านได้
อ.กชพร เกษรจันทร์
ศิษยาภิบาล

นมัสการทุกวันอาทิตย์ 
เวลา 11.00 – 13.00 น.
229/5 ม.8 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
โทร. 091-843-3558

อภิเทพ มวงทอง

นายจิตรกร น้อยเอี่ยม

น.ส สุนีย์ วัณน์ชนะกิล

1. วันอังคาร เวลา 18.00-21.00 อ.สรรคบุรี (ข้าว) 083-44410

2. วันพฤหัส เวลา 18.00-20.00 ม.2ต.โพงาม ติดต่อ กชพร (แหม่ม) 091-8433558