อ.อมรรัตน์-พูลเกิด

อ.อมรรัตน์ พูลเกิด
ศิษยาภิบาล

คริสตจักรสานสัมพันธ์เชียงคาน เรามีความตั้งใจสร้างชุมชนแบบพระคัมภีร์ที่มีพระเยซูคริสต์เป็นศูนย์กลาง เป็นชุมชนที่มีมิตรภาพและความจริงใจ เราอยู่ร่วมกันเหมือนพี่น้อง ในทุกสัปดาห์เราจะได้พบผู้คนมากมายที่เต็มไปด้วยรอยยิ้ม ความสุข และมีกำลังใจในชีวิต เรามีคำสอนจากพระคริสตธรรมคัมภีร์ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิต เราเชื่อว่าคริสตจักรของเราจะเป็นพระพรต่อท่านได้ และเรายินดีต้อนรับทุกท่านที่จะมาเยี่ยมเยียนเราเสมอค่ะ

อ.อมรรัตน์ พูลเกิด

 

นมัสการทุกวันอาทิตย์ 
เวลา 10.30-12.30 น.
175/5. ซ7บน ม.1 ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย 42110
โทร. 0885562292

นายวีรพงษ์ เจริญศรี
นางจันทร์ เณรานนท์
นางนิพาภรณ์ พูดเกิด
นายสมชายสิงห์ทอง

แคร์เชียงคาน1 วันพฤหัสบดี18.00-19.30 (สาว/สมชาย)
แคร์เชียงคาน2 วันอังคาร18.00-19.30 (วี/อาย)
แคร์บ้านกลาง วันอาทิตย์15.00-16.30 (หนู/เอื้อง)
แคร์บ้านนาแขม วันศุกร์18.00-19.30 (หนู/ศรี)