อ.ศราวุธ-ส่งเสริมภักดี

อ.ศราวุธ ส่งเสริมภักดี
Pastor Sarawut Songsermpakdee

“คริสตจักรสานสัมพันธ์เชียงใหม่…เรามีความตั้งใจ จะนำพระคุณความรักของพระเจ้าไปถึงชาวเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงให้มากที่สุด โดยเรายึดมั่นและเดินตามในคำสอนของพระเจ้าทุกข้อทุกตอน เราเชื่อมั่นว่าพระเจ้าทรงเป็นคำตอบของชีวิตให้กับทุกคน  ผมเชื่อมั่นว่า คริสตจักรของเราจะมีส่วนในการเสริมสร้างชีวิตของท่านให้เต็มด้วยพระพรและสันติสุขจากพระเจ้าเสมอ”

อ.ศราวุธ ส่งเสริมภักดี
ศิษยาภิบาล

นมัสการทุกวันอาทิตย์ 
เวลา 14:00 – 16:30 น.
33/1 ถนนทุ่งโฮเต็ล ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทร. 086-407-0023

นายคมกริช ต๊ะคำ
นางสาวปริฉัตร ธารสิริ
นายจักรพันธ์ สมธง
นางสาวพันธุ์นภา ทาใจดี
นายปิยะณัฐ แซ่หลี

แคร์ Harmony วันพฤหัส 18.30-21.00 ออฟฟิตคริสตจักร นายคมกริช(ติ่ง) 083-566-4447

แคร์ Mastad Seed วันพุธ 18.30-21.00 ออฟฟิตคริสตจักร นายปิยะณัฐ(ปอ) 089-756-2757

แคร์ Immanuel วันพฤหัส 16.00-18.00 โรงอาหารวิทยาลัยนาฎศิลป์ นายจักรพันธ์(บอย) 091-078-7732

แคร์ Pro Active วันพุธ 18.30-21.00 โรงเรียนสอนดนตรีบ้านครูบิว คุณปริฉัตร(เส) 082-185-4210

แคร์ Pro senior วันพุธ 12.00-13.30 ออฟฟิตคริสตจักร คุณสามารถ(น้อย) 081-466-7862

แคร์ Pro plus วันพุธ 18.30-21.00 ออฟฟิตคริสตจักร คุณสาวิณี(แอน) 084-450-6085

ธนาคารกสิกรไทย
สาขาโลตัส คำเที่ยง เชียงใหม่

ชื่อบัญชี น.ส.พันธ์นภา ทาใจดี และนายจักรพันธ์ สมธง และนายปิยะณัฐ แซ่หลี

เลขที่บัญชี 010-1-43554-7