อ.ศราวุธ-ส่งเสริมภักดี

อ.ศราวุธ ส่งเสริมภักดี
ศิษยาภิบาล

“คริสตจักรสานสัมพันธ์เชียงใหม่…เรามีความตั้งใจ จะนำพระคุณความรักของพระเจ้าไปถึงชาวเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงให้มากที่สุด โดยเรายึดมั่นและเดินตามในคำสอนของพระเจ้าทุกข้อทุกตอน เราเชื่อมั่นว่าพระเจ้าทรงเป็นคำตอบของชีวิตให้กับทุกคน  ผมเชื่อมั่นว่า คริสตจักรของเราจะมีส่วนในการเสริมสร้างชีวิตของท่านให้เต็มด้วยพระพรและสันติสุขจากพระเจ้าเสมอ”

อ.ศราวุธ ส่งเสริมภักดี

นมัสการทุกวันอาทิตย์ 
เวลา 13:00 – 16:30 น.
138 ถ.ช้างเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 084-485-2646
พิกัด GPS:
N 18 48.139 E 98 59.107

อ.ศราวุธ ส่งเสริมภักดี
อ.สาวิณี ส่งเสริมภักดี

1. Newgen/power Teen
วันพุธ เวลา 18.30-20.30 น. คริสตจักรสานสัมพันธ์เชียงใหม่ ชั้น1

2. Newgen/Harmony
วันพฤหัสบดี 18.00-20.00 ห้องชมรมคริสตชน ม.วิทยาลัยเชียงใหม่

3. Newgen/Mudstard Seeds
ทุกวันฤหัส เวลา 18.00-20.00 น. คริสตจักรสานสัมพันธ์เชียงใหม่ ชั้น2

4. Pro
ทุกวันฤหัส เวลา 19.00-21.00 น. คริสตจักรสานสัมพันธ์เชียงใหม่ ชั้น1

5. Asia Scnic
วันพฤหัสบดี 15.00-16.00 Asia Scnic Cooking Schoool

ธนาคารกสิกรไทย
สาขาโลตัส คำเที่ยง เชียงใหม่

ชื่อบัญชี น.ส.พันธ์นภา ทาใจดี และนายจักรพันธ์ สมธง และนายปิยะณัฐ แซ่หลี

เลขที่บัญชี 010-1-43554-7