อ.องค์การ-เดชะยา

อ.องค์การ เดชะยา
Pastor Ongkan Dachaya

คริสตจักรสานสัมพันธ์ชลบุรี เรามีความตั้งใจสร้างชุมชนแบบพระคัมภีร์ที่มีพระเยซูคริสต์เป็นศูนย์กลาง เป็นชุมชนที่มีมิตรภาพและความจริงใจ เราอยู่ร่วมกันเหมือนพี่น้อง ในทุกสัปดาห์ผมจะได้พบผู้คนมากมายที่เต็มไปด้วยรอยยิ้ม ความสุข และมีกำลังใจในชีวิต เรามีคำสอนจากพระคริสตธรรมคัมภีร์ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิต ผมเชื่อว่าคริสตจักรของเราจะเป็นพระพรต่อท่านได้ และเรายินดีต้อนรับทุกท่านที่จะมาเยี่ยมเยียนเราเสมอครับ

อ.องค์การ เดชะยา
ศิษยาภิบาล

ที่จัดรอบประชุมนมัสการ
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบูรพา

ที่อยู่จัดส่งเอกสาร
100/13 ม.3 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

นมัสการทุกวันอาทิตย์ 
เวลา  10:00 – 12:00 น.

โทร. 094-3972111

 

1. นายองค์การ เดชะยา

2. นางกนกวรรณ เดชะยา

3. นายนันทโชค กองศรี

4. นายวรวุฒิ ชูศรี

5. นายพิมน ทัดศรี

6. นางศรีวิไล คงเดชประทีป

7. นางชฎากร กุลวุฒิ

เลขที่บัญชีถวายทั่วไป
ชื่อบัญชี “นางชฎากร กุลวุฒิ และ นายวรวุฒิ ชูศรี”

ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 017-8-61334-0