kpp

อ.พรฤทัย คำหุม

“เรามีความตั้งใจสร้างชุมชนแบบพระคัมภีร์ที่มีพระเยซูคริสต์เป็นศูนย์กลาง เป็นชุมชนที่มีมิตรภาพและความจริงใจ เราอยู่ร่วมกันเหมือนพี่น้อง ในทุกสัปดาห์ข้าพเจ้าจะได้พบผู้คนมากมายที่เต็มไปด้วยรอยยิ้ม ความสุข และมีกำลังใจในชีวิต เรามีคำสอนจากพระคริสตธรรมคัมภีร์ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิต ข้าพเจ้าเชื่อว่าคริสตจักรของเราจะเป็นพระพรต่อท่านได้ และเรายินดีต้อนรับทุกท่านที่จะมาเยี่ยมเยียนเราเสมอ”

อ.พรฤทัย คำหุม
ศิษยาภิบาลคริสตจักรสานสัมพันธ์กำแพงเพชร

นมัสการทุกวันอาทิตย์ 
เวลา  10.00 น. – 12.00 น.
46/7 ซอย 3 ถ. เจริญสุข ต. ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร  62000   โทร. 087-730-9521
พิกัด GPS:
N 16 28.255 E 99 32.587

คุณปิติพร โชติกเจริญสุข
คุณสิริรัตน์ ไมสืบ
คุณสุเวช จงมีความสุข
คุณสมจิต สายเพชรสันติ
คุณดวงดาว พันธ์กล่ำ
คุณอนุสิษฐ์  พันธ์กล่ำ
คุณวันเพ็ญ วะชะนะจันทร์
คุณนวลนภา ยอดสุทธิ

1. แคร์ มารีย์
วันเสาร์ 10.00 น. – 12.00 น. บ้านคุณแหม่ม
2. แคร์โปร
บ้านคุณเบลล์ วันพุธ เวลา 18.30 น. – 20.30 น.
3. แคร์ท่าไม้แดง
บ้านน้าหนาม วันพฤหัส เวลา 18.30 น. – 20.00 น.
4. แคร์ทุ่งทราย
บ้านป้าแป้งหร่ำ วันพฤหัสเวลา 10.00 น. – 12.00 น.
5. แคร์ลานอ. กระบือ
บ้านคุณยายถ้วน วันพฤหัส เวลา 18.00 น. – 20 .00 น.
6.แคร์อ. คลองลาน
บ้านป้านาง วันศุกร์ เวลา 10.00 น. – 12.00 น.
7. แคร์อ. พรานกระต่าย
ต.  คลองพิไกร บ้านช่างหลง วันพุธ เวลา 18.30 น. – 20.30 น.
8. แคร์นมัสการ
ที่คจ. วันเสาร์  เวลา 16.30 น. – 18.00 น.