อ.พลานุภาพ--บุพศิริ

อ.พลานุภาพ  บุพศิริ
ศิษยาภิบาล

เรามีความตั้งใจสร้างชุมชนแบบพระคัมภีร์ที่มีพระเยซูคริสต์เป็นศูนย์กลาง เป็นชุมชนที่มีมิตรภาพและความจริงใจ เราอยู่ร่วมกันเหมือนพี่น้อง ในทุกสัปดาห์ผมจะได้พบผู้คนมากมายที่เต็มไปด้วยรอยยิ้ม ความสุข และมีกำลังใจในชีวิต เรามีคำสอนจากพระคริสตธรรมคัมภีร์ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิต ผมเชื่อว่าคริสตจักรของเราจะเป็นพระพรต่อท่านได้ และเรายินดีต้อนรับทุกท่านที่จะมาเยี่ยมเยียนเราเสมอครับ
อ.พลานุภาพ บุพศิริ
ศิษยาภิบาล

ที่ตั้งคริสตจักร
77/6 ม2 ต ในเมือง อ เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

นมัสการทุกวันอาทิตย์
10.00-12.30

โทร. 062-1923842

จักษวัชร์ เอื้อประเสริฐวณิช
สุนทราภรณ์ นามศิริ
เอมอร สุนทะรา
มยุรี เอื้อตระกูล
อิงอร ว่องเอกลักษณ์

แคร์ Live Perspective วันพุธ 12.00-14.00 ติดต่อ คุณอิงอร (เอ๋)