อ.พลานุภาพ--บุพศิริ

อ.พลานุภาพ  บุพศิริ
ศิษยาภิบาล

เรามีความตั้งใจสร้างชุมชนแบบพระคัมภีร์ที่มีพระเยซูคริสต์เป็นศูนย์กลาง เป็นชุมชนที่มีมิตรภาพและความจริงใจ เราอยู่ร่วมกันเหมือนพี่น้อง ในทุกสัปดาห์ผมจะได้พบผู้คนมากมายที่เต็มไปด้วยรอยยิ้ม ความสุข และมีกำลังใจในชีวิต เรามีคำสอนจากพระคริสตธรรมคัมภีร์ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิต ผมเชื่อว่าคริสตจักรของเราจะเป็นพระพรต่อท่านได้ และเรายินดีต้อนรับทุกท่านที่จะมาเยี่ยมเยียนเราเสมอครับ
อ.พลานุภาพ บุพศิริ
ศิษยาภิบาล

ที่ตั้งคริสตจักร
77/6 ม2 ต ในเมือง อ เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 062-1923842
พิกัด GPS:  N 16 25.094 E 102 50.771

จักษวัชร์ เอื้อประเสริฐวณิช
สุนทราภรณ์ นามศิริ
มยุรี เอื้อตระกูล
อิงอร ว่องเอกลักษณ์

77/6 ม2 ต ในเมือง อ เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
วันศุกร์ 18:00-20:00