อ.วรพล ชัยบูรณ์

Pastor Worrapon Chiboon


คริสตจักรสานสัมพันธ์หล่มเก่า ยินดีต้อนรับ ทุกท่านในการร่วมรับใช้ พระเจ้าและผู้มีหัวใจพันธกิจ ทุกท่าน  คริสตจักรมีนิมิต ในการ บุกเบิกพันธกิจและการสร้างผุ้นำ เพื่อ ให้พระเจ้าประทาน จ.เพชรบูรณ์ เป็นจังหวัดคริสเตียน โดยร่วมมือและร่วมรับใช้กับทุกคริสตจักร ในพระกายในจังหวัด บุกเบิกนำความรอดไปสู่คน ทุกหมู่บ้าน มีผู้เชื่อ 15 คนขึ้นไป และ ตั้งคริสตจักร ทุก ตำบล ทุกอำเภอ ถวายแด่พระเจ้า และเป็นพร พันธกิจตั้งคริสตจักร ในจังหวัดรอบข้างจังหวัดในรอยต่อ คือ เลย พิษณุโลก ขอนแก่น นี้ขอพระเจ้านำให้สำเร็จให้แผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอยู่

อ.วรพล ชัยบูรณ์
Pastor Worrapon Chiboon

 

นมัสการทุกวันอาทิตย์
9.00-12.30 น.
24 ม.4 ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์

โทร. 081-6014913

นาย วรพล ชัยบูรณ์

เเคร์ตลุบลานวันพฤหัสช่วงเย็น ติดต่อ คุณ ปิติ 064-1583424