อ.แสงสุรีย์ วังโฉม
Pastor Sangsuree Wangchom

คริสตจักรสานสัมพันธ์เมืองเพชรบูรณ์ เรามีความตั้งใจสร้างชุมชนแบบพระคัมภีร์ที่มีพระเยซูคริสต์เป็นศูนย์กลาง เป็นชุมชนที่มีมิตรภาพและความจริงใจ เราอยู่ร่วมกันเหมือนพี่น้อง ในทุกสัปดาห์เราจะได้พบผู้คนมากมายที่เต็มไปด้วยรอยยิ้ม ความสุข และมีกำลังใจในชีวิต เรามีคำสอนจากพระคริสตธรรมคัมภีร์ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิต เราเชื่อว่าคริสตจักรของเราจะเป็นพระพรต่อท่านได้ และเรายินดีต้อนรับทุกท่านที่จะมาเยี่ยมเยียนเราเสมอครับ

อ.แสงสุรีย์ วังโฉม
ศิษยาภิบาล

นมัสการทุกวันอาทิตย์
เวลา 09:00 น. – 12:00 น.

472/6 ถนนเพชรพัฒนา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทร. 089-958-2000

นายแสงสุรีย์ วังโฉม
นางพัชรี วังโฉม
นายพิชิต จันทร์แสงศรี
นางสายรุ้ง จันทร์แสงศรี
นางผกากาญจน์ ทะสวัสดิ์

แคร์ไทศิลา วันอังคาร เวลา 19.00-21.00 น. ไทศิลา ตำบลท่าพล ติดต่อ คุณอ้อย 095-8537343
แคร์ในเมือง วันพุธ เวลา 19.00-21.00 น. ที่คริสตจักรสานสัมพันธ์เมืองเพชรบูรณ์ ติดต่อ อาจารย์ป๊อก 091-8377472
แคร์บ้านสีขาว วันพฤหัสบดี เวลา 20.00-22.00 น. ที่บ้านคุณหนิง ติดต่อ คุณหนิง 089-9582000

เลขที่บัญชีถวายทั่วไป
ชื่อบัญชี “นางพัชรี วังโฉม และ นางสายรุ้ง จันทร์แสงศรี”

ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 706-0-13886-9