อ.มารุต-รุจน์รัชตะ

อ.มารุต รุจน์รัชตะ
ศิษยาภิบาล

คริสตจักรสานสัมพันธ์เมืองราชบุรี มีความตั้งใจสร้างชุมชนตามแบบพระคัมภีร์ ที่มีพระเยซูคริสต์เป็นศูนย์กลาง เรามีคำสอนจากพระคริสตธรรมคัมภีร์ มาประยุกต์ในการดำเนินชีวิตอย่างสมดุล ที่นี่เราอยู่ร่วมกันเหมือนพี่น้อง เรามีรอยยิ้มและความจริงใจ และเรายินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความรักของพระเจ้า

อ.มารุต รุจน์รัชตะ

นมัสการทุกวันอาทิตย์
เวลา 10:00น. – 12:00น.

 ติดต่อคริสตจักร

433/170 ถนนศรีสุริยวงศ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000
พิกัด GPS:
N 13 31.728 E 99 48.659

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาโรบินสัน ราชบุรี
ชื่อบัญชี นางทิพย์วรรณ แสงอากาศ และ/หรือนางณัฐณิชา รุจน์รัชตะ
เลขที่บัญชี 846-223966-7