อ.บุญสิตา คำมา
ศิษยาภิบาล

คริสตจักรสานสัมพันธ์นครราชสีมา เรามีความตั้งใจสร้างชุมชนแบบพระคัมภีร์ที่มีพระเยซูคริสต์เป็นศูนย์กลาง เป็นชุมชนที่มีมิตรภาพและความจริงใจ เราอยู่ร่วมกันเหมือนพี่น้อง ในทุกสัปดาห์ผมจะได้พบผู้คนมากมายที่เต็มไปด้วยรอยยิ้ม ความสุข และมีกำลังใจในชีวิต เรามีคำสอนจากพระคริสตธรรมคัมภีร์ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิต ผมเชื่อว่าคริสตจักรของเราจะเป็นพระพรต่อท่านได้ และเรายินดีต้อนรับทุกท่านที่จะมาเยี่ยมเยียนเราเสมอครับ   อ.พลานุภาพ บุพศิริ

ติดต่อคริสตจักร
234 ถ.จอมสุรางค์ยาตร์ ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.นครราชสีมา 30000

นมัสการทุกวันอาทิตย์ 
เวลา 10:00น. – 12:30น.

โทร.  087-776-1143

บุญสิตา คำมา
ฐิตธัมโม แพงสาย

แคร์ศิโยน วันพุธ เวลา 18.00-20.00 น.บ้านสมาชิก ติดต่อคุณแต้ว 097-0975704

แคร์ต่างชาติ วันศุกร์ เวลา 18.00-20.00 ที่อพาทเมนท์ติดโรงเรียนเทศบาล3 ติดต่ออ.กุ้ง 081-8777270

เลขที่บัญชีถวายทั่วไป
ชื่อบัญชี “คริสตจักรสานสัมพันธ์นครราชสีมา”

ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 108-297-4403