อ.พลานุภาพ-บุพศิริ

อ.พลานุภาพ บุพศิริ
ศิษยาภิบาล

คริสตจักรสานสัมพันธ์นครราชสีมา เรามีความตั้งใจสร้างชุมชนแบบพระคัมภีร์ที่มีพระเยซูคริสต์เป็นศูนย์กลาง เป็นชุมชนที่มีมิตรภาพและความจริงใจ เราอยู่ร่วมกันเหมือนพี่น้อง ในทุกสัปดาห์ผมจะได้พบผู้คนมากมายที่เต็มไปด้วยรอยยิ้ม ความสุข และมีกำลังใจในชีวิต เรามีคำสอนจากพระคริสตธรรมคัมภีร์ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิต ผมเชื่อว่าคริสตจักรของเราจะเป็นพระพรต่อท่านได้ และเรายินดีต้อนรับทุกท่านที่จะมาเยี่ยมเยียนเราเสมอครับ   อ.พลานุภาพ บุพศิริ

ติดต่อคริสตจักร
234 ถ.จอมสุรางค์ยาตร์ ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.นครราชสีมา 30000

นมัสการทุกวันอาทิตย์ 
ภาษาไทย – อังกฤษ เวลา 10:00น. – 12:00น.

โทร.  087-776-1143
พิกัด GPS : N 14 58.378   E 102 05.382

คุณมานพ บรรณจิตร
คุณวิรุฬรักษ์  ชวาลา

1. แคร์หนองพรวง ทุกวันพุธ 18.30-20.30น. หนองพรวง

2. แคร์คริสตจักร ทุกวันพุธ 18.00-20.00น. คริสตจักรสานสัมพันธ์นครราชสีมา

3. แคร์สาวสวย ทุกวัน พฤหัสบดี 20.00-21.30น. ที่คริสตจักรสานสัมพันธ์นครราชสีมา

ธนาคารกสิกรไทย สาขาคลังพลาซ่า

ชื่อบัญชี คริสตจักรสานสัมพันธ์นครราชสีมา

เลขที่บัญชี 108-297-4403