อ.มานพ บรรณจิตร
ศิษยาภิบาล

คริสตจักรสานสัมพันธ์นครราชสีมา เรามีความตั้งใจสร้างชุมชนแบบพระคัมภีร์ที่มีพระเยซูคริสต์เป็นศูนย์กลาง เป็นชุมชนที่มีมิตรภาพและความจริงใจ เราอยู่ร่วมกันเหมือนพี่น้อง ในทุกสัปดาห์ผมจะได้พบผู้คนมากมายที่เต็มไปด้วยรอยยิ้ม ความสุข และมีกำลังใจในชีวิต เรามีคำสอนจากพระคริสตธรรมคัมภีร์ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิต ผมเชื่อว่าคริสตจักรของเราจะเป็นพระพรต่อท่านได้ และเรายินดีต้อนรับทุกท่านที่จะมาเยี่ยมเยียนเราเสมอครับ
อ.มานพ บรรณจิตร

ติดต่อคริสตจักร
ซอย เบญจรงค์ ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000

นมัสการทุกวันอาทิตย์
10:00น. – 12:00น.

โทร. 080-7278008

นายพงษธร เทียนธรรมชาติ
นส.อมรรัตน์ ปราชศรีภูมิ

ทุกวันพุธ 18.30-20.30น.

ธนาคารกสิกรไทย

เลขที่บัญชี 014-8-21780-7
ชื่อบัญชี น.ส.อมรรัตน์ ปราชศรีภูมิ และนางธัญญรัตน์ เทียนธรรมชา