อ.มานพ บรรณจิตร
ศิษยาภิบาล

คริสตจักรสานสัมพันธ์นครราชสีมา เรามีความตั้งใจสร้างชุมชนแบบพระคัมภีร์ที่มีพระเยซูคริสต์เป็นศูนย์กลาง เป็นชุมชนที่มีมิตรภาพและความจริงใจ เราอยู่ร่วมกันเหมือนพี่น้อง ในทุกสัปดาห์ผมจะได้พบผู้คนมากมายที่เต็มไปด้วยรอยยิ้ม ความสุข และมีกำลังใจในชีวิต เรามีคำสอนจากพระคริสตธรรมคัมภีร์ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิต ผมเชื่อว่าคริสตจักรของเราจะเป็นพระพรต่อท่านได้ และเรายินดีต้อนรับทุกท่านที่จะมาเยี่ยมเยียนเราเสมอครับ
อ.มานพ บรรณจิตร

ติดต่อคริสตจักร
317/23 ถ.เบญจรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

นมัสการทุกวันอาทิตย์
10:00น. – 12:00น.

โทร. 080-7278008

นายพงศธร เทียนธรรมชาติ
นายสมาน สนสีดา
นายอนันทกูล แก้วกูล
นายทศพร เงยงามขำ
นส.อมรรัตน์ ปราชญ์ศรีภูมิ

ธนาคารกสิกรไทย

ธ.กสิกรไทย สาขาคลังพลาซ่า นครราชสีมา
ชื่อบัญชี นส.อมรรัตน์ ปราชญ์ศรีภูมิ และ นางธัญญรัตน์ เทียนธรรมชาติ
เลขบัญชี 014-8-21780-7