kk

อ.วันวิสาข์ เกิดสุวรรณ
ศิษยาภิบาล

คริสตจักรสานสัมพันธ์นครสวรรค์  เรามีความตั้งใจสร้างชุมชนแบบพระคัมภีร์ที่มีพระเยซูคริสต์เป็นศูนย์กลาง เป็นชุมชนที่มีมิตรภาพและความจริงใจ เราอยู่ร่วมกันเหมือนพี่น้อง ในทุกสัปดาห์ดิฉันจะได้พบผู้คนมากมายที่เต็มไปด้วยรอยยิ้ม ความสุข และมีกำลังใจในชีวิต เรามีคำสอนจากพระคริสตธรรมคัมภีร์ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิต ดิฉันเชื่อว่าคริสตจักรของเราจะเป็นพระพรต่อท่านได้ และเรายินดีต้อนรับทุกท่านที่จะมาเยี่ยมเยียนเราเสมอค่ะ

อ.วันวิสาข์ เกิดสุวรรณ
ศิษยาภิบาล

นมัสการทุกวันอาทิตย์
เวลา 11:00น. – 14:00น.

ติดต่อคริสตจักร
60/1 ม.6 ต.โกรกพระ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ 60170

โทร. 086-200-9767

คุณนิตยา โกธรรม

แคร์ Pro วันพุธ 11.00-14.00 หมู่บ้านแกรนด์วิว2 ติดต่อ (คุณพลอย) 082-511-8722