อ.นิยม ชาญศิริเมธา
Pastor Niyom Chansirimeta

 

คริสตจักรสานสัมพันธ์ซาราโซต้า เรามีความตั้งใจสร้างชุมชนแบบพระคัมภีร์ที่มีพระเยซูคริสต์เป็นศูนย์กลาง เป็นชุมชนที่มีมิตรภาพและความจริงใจ เราอยู่ร่วมกันเหมือนพี่น้อง ในทุกสัปดาห์เราจะได้พบผู้คนมากมายที่เต็มไปด้วยรอยยิ้ม ความสุข และมีกำลังใจในชีวิต เรามีคำสอนจากพระคริสตธรรมคัมภีร์ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิต ผมเชื่อว่าคริสตจักรของเราจะเป็นพระพรต่อท่านได้ และเรายินดีต้อนรับทุกท่านที่จะมาเยี่ยมเยียนเราเสมอครับ

อ.นิยม ชาญศิริเมธา
Pastor Niyom Chansirimeta

 

สถานที่ตั้งรอบนมัสการ รอบประชุมนมัสการวันอาทิตย์

11:00-12:30

7646 lockwood ridge Rd. Sarasota, Florida 34243

Tel : 941-524-9920

1 ดร.อาณัติ เป้าทอง

2 สฤษดิ์พันธ์ ศุภรัตน์ (พี่แซ็ก)

3 ไทยรัฐ แซ่ลี้ (เฮียบุ้ง)