อ.รัชนี ประทุมเคน
Pastor Ratchanee Parthumkhen

“เราชาวสานสัมพันธ์พิจิตร มีความตั้งใจร่วมกันคือ อยากจะเห็นคนมากมายมารู้จักพระเจ้า และมีชีวิตที่ได้รับพร รับการปลดปล่อยจากปัญหาความทุกข์ยาก ทุกๆอาทิตย์ เราจะอธิษฐานร่วมกันกับพี่น้อง เพราะอยากเห็นคนในครอบครัวและ
คนรอบข้างมารู้จักพระเจ้าเราให้ พระธรรม มัทธิว บทที่ 28 ขับเคลื่อน คริสตจักร และอยากเห็นพระบัญชาของพระเยซู สำเร็จด้วย คริสตจักรของเรามีส่วนร่วมในงานของพระองค์ ขอเชิญทุกท่านที่ผ่านมาแวะเยี่ยมเยียนและหนุนน้ำใจเราได้นะคะขอบคุณค่ะ”

อ.รัชนี ประทุมเคน
ศิษยาภิบาล


นมัสการทุกวันอาทิตย์

เวลา 09:30น. – 12:00น.
26 ถ.ราษฎร์เกษมอุทิศ
ต. ในเมือง อ. เมืองพิจิตร
จ.พิจิตร 66000

โทร. 096-570-490

อาจารย์ทนนท์ ชาญชิตโสภณ

อาจารย์ศรัณย์ ลีฬหเกรีงไกร

อาจารย์วรชาติ จัทร์ลา

อาจารย์วรจักร แกล้งกล้าว

อาจารย์กริช คีรีวัลย์

แคร์โปร เลขที่ 26 ถ.เกษมราฏร์อุทิศ ติดต่อ ตุ๊ก 096-5704907