อ.-สุรใจ-แสงอากาศ

อ.สุรใจ แสงอากาศ
ศิษยาภิบาล

คริสตจักรสานสัมพันธ์ราชบุรี เรามีความตั้งใจสร้างชุมชนแบบพระคัมภีร์ที่มีพระเยซูคริสต์เป็นศูนย์กลาง เป็นชุมชนที่มีมิตรภาพและความจริงใจ เราอยู่ร่วมกันเหมือนพี่น้อง ในทุกสัปดาห์ผมจะได้พบผู้คนมากมายที่เต็มไปด้วยรอยยิ้ม ความสุข และมีกำลังใจในชีวิต เรามีคำสอนจากพระคริสตธรรมคัมภีร์ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิต ผมเชื่อว่าคริสตจักรของเราจะเป็นพระพรต่อท่านได้ และเรายินดีต้อนรับทุกท่านที่จะมาเยี่ยมเยียนเราเสมอครับ

อ. สุรใจ แสงอากาศ

 นมัสการทุกอาทิตย์
10.00 น. – 12.00 น.
ร้านอาหารซีแอนด์ซี (ราชบุรี) C&C Restaurant Ratchaburi ตำบล บ้านเลือก อำเภอ โพธาราม ราชบุรี 70160
โทร. 099-084-3922

อ.ทิพย์วรรณ แสงอากาศ

คุณนิภาวรรณ หมอทองนาง

คุณพัชรินทร์ จันทร์ดี