อ.-สุรใจ-แสงอากาศ

อ.สุรใจ แสงอากาศ
Pastor Surajai Saengarkas

คริสตจักรสานสัมพันธ์ราชบุรี เรามีความตั้งใจสร้างชุมชนแบบพระคัมภีร์ที่มีพระเยซูคริสต์เป็นศูนย์กลาง เป็นชุมชนที่มีมิตรภาพและความจริงใจ เราอยู่ร่วมกันเหมือนพี่น้อง ในทุกสัปดาห์ผมจะได้พบผู้คนมากมายที่เต็มไปด้วยรอยยิ้ม ความสุข และมีกำลังใจในชีวิต เรามีคำสอนจากพระคริสตธรรมคัมภีร์ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิต ผมเชื่อว่าคริสตจักรของเราจะเป็นพระพรต่อท่านได้ และเรายินดีต้อนรับทุกท่านที่จะมาเยี่ยมเยียนเราเสมอครับ

อ. สุรใจ แสงอากาศ

ศิษยาภิบาล

 นมัสการทุกวันอาทิตย์
10.00 น. – 12.00 น.
75 หมู่ 7 ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120
โทร. 099-084-3922

อ.สุรใจ แสงอากาศ
อ.ทิพย์วรรณ แสงอากาศ
น.ส.นิภาวรรณ หมอทอง
นายนิรุต พรหมศรี
นางวีณา แก้วบริสุทธิ์

เลขที่บัญชีถวายทั่วไป
ชื่อบัญชี “คริสตจักรสานสัมพันธ์ราชบุรี”

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 707-0-31384-5