อ.ศรัณย์--ลีฬหเกรียงไกร

ศจ.ศรัณย์ ลีฬหเกรียงไกร  
Pastor Saran Leelahakriengkrai

ถ้าจะมีที่ใดที่หนึ่งในสังคมที่เต็มไปด้วยรอยยิ้ม มิตรภาพ และความจริงใจ มีความรักความผูกพันเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน ที่นั่นก็คือ “คริสตจักร” เรายินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้า เรามีนิมิตที่จะสร้างคริสตจักรให้เป็นของพระเยซูคริสต์ ด้วยรากฐานคำสอนที่แท้จริงจากพระคัมภีร์ และเป็นคำตอบของทุกชีวิตในสังคม

ศาสนาจารย์ศรัณย์  ลีฬหเกรียงไกร
ศิษยาภิบาล


รอบประชุมนมัสการ
09:45 น. – 12:00 น.

197 อาคารเน็กซัสธนบุรี
ถนนพุทธมณฑลสาย 1 ซอย 9 (ถนนราชมนตรี)
แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพฯ 10160
โทร. 02-100-5151

sl

ศจ.ศรัณย์ ลีฬหเกรียงไกร

sm

ศจ.สิรินมาศ ลีฬหเกรียงไกร

ks

อ.เกียรติศักดิ์ สุนทราวิรัตน์

an

อ.นุสรา สุนทราวิรัตน์

kr

ศจ.กริช คีรีวัลย์

wn

อ.วันทนา คีรีวัลย์

สอบถามข้อมูลกลุ่มแคร์ที่
คุณภัทรพรรณ (ควีนส์)
089-177-9012

เลขที่บัญชีถวายทั่วไป
ธนาคารกสิกรไทย Kasikorn bank
SWIFT Code: KASITHBK
ชื่อบัญชี : คริสตจักรสานสัมพันธ์ธนบุรี
A/C name : Nexus Christian Church Thonburi
เลขที่บัญชี : 034-2-01636-9
A/C no. : 034-2-01636-9