อ.บังอร--โพธิ์น้อย

อ.บังอร โพธิ์น้อย
ศิษยาภิบาล

คริสตจักรสานสัมพันธ์อุทัยธานี เรามีความตั้งใจที่จะนำคนกลับมาหาพระเจ้า เพื่อให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ เราต้องการให้คนได้รับความรอดและเข้าใจเรื่องของความจริงในพระเจ้า และอยู่รวมกันเหมือนพี่เหมือนน้อง เราอยากมอบสิ่งที่ดีและมีค่าใหกับผู้คนรอบข้างและทำตามอย่างพระเยซู มีความรักมอบให้ซึ่งกันและกัน ดิฉันเชื่อว่าคริสตจักรของเราจะเป็นพระพรต่อท่านได้ และสามารถที่จะทำให้ท่านมีสันติสุขได้ในองค์พระเยซูคริสต์เจ้า คริสตจักรสานสัมพันธ์อุทัยธานีของเรายินดีต้อนรับทุกท่านที่จะมาเยี่ยมเยียนเราและมาร่วมนมัสการพระเจ้ากับเราค่ะ

อาจารย์ บังอร โพธิ์น้อย

นมัสการวันอาทิตย์ 
9.00 – 12.00 น.
192/5 ถ.รักการดี ต.อุทัยใหม่
อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000

โทร. 090-4649668​, 095-0453739​

คุณอนุภพ ชูศรี
คุณกานต์ศิริ อภัยรัตน์
คุณศรีสยาม จันทราศรี

1.  แคร์บ้านหนองขาอย่าง วันพุธ   เวลา  13.00-15.00 ที่บ้านบ้านหนองขา
2. แคร์บ้านหนองแก วันพุธ  เวลา  13.00-15.00 ที่บ้านหนองแก