การมีพระคริสต์เป็นศูนย์กลางในทุกๆ ด้านของชีวิต ไม่ใช่เพียงรับระบบศีลธรรม ความรู้หรือปรัชญาใหม่ ไม่ใช่เพียงเรื่องการรับพระเยซูในฐานะเป็นผู้อวยพรให้สิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต แต่คือการรับพระเยซูมาในฐานะเจ้าชีวิต นั่งบนบัลลังก์ใจเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่ง

คริสเตียนและคริสตจักรจำนวนมากมีความเข้าใจผิดในเรื่องนี้ กล่าวคือ มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ดีและนำเราไปสู่พระเยซูคริสต์ เช่น พระคัมภีร์ คริสตจักร ชุมชน ผู้นำ และงานรับใช้ต่างๆ แต่สิ่งเหล่านี้ก็ยังไม่ใช่ศูนย์กลางในตัวมันเอง และไม่สามารถทดแทนพระเยซูคริสต์ได้ แต่มีไว้เพื่อให้เราได้รู้จักพระคริสต์ผ่านสิ่งเหล่านี้

ค่ายนี้จึงเป็นค่ายที่คริสเตียนทุกคนไม่ควรพลาด เพราะตลอดค่ายจะพาเรากลับไปสู่ศูนย์กลางที่แท้จริงของคริสเตียนคือพระเยซูคริสต์

วิทยากร

A.Dan4

อาจารย์แดน ปีเตอร์สัน

ท่านจบการศึกษาจากโรงเรียนพระคริสตธรรมเพนเทคอสต์ ในชวาตะวันออก และโรงเรียนพระคริสตธรรมเบทเอล เทมเพิล ในซีแอทเทิล รัฐวอชิงตัน

ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งประธานองค์กร Nation Reach ซึ่งเป็นมูลนิธิที่ทำพันธกิจในประเทศโลกที่สามมากกว่า 20 ประเทศทั่วโลก และยังเป็นรองศิษยาภิบาลที่ซิดี้ เชิร์ช เคิร์คแลนด์ วอชิงตัน ท่านเคยเป็นมิชชันนารีไปบุกเบิกที่ประเทศอินโดนีเซีย และก่อตั้งโรงเรียนพระคริสตธรรมเพนเทคอสต์ สุมาตรา

ท่านกับสมรสกับคุณลาวอน และมีบุตรด้วยกัน 3 คน

pastor (1)

อาจารย์ทนนท์ ชาญชิตโสภณ

ท่านจบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระดับปริญญาโทจากคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) และจบระดับปริญญาโททางด้านพระคัมภีร์ สาขา In-ministry ที่สถาบัน ABTS – Cornerstone University

ท่านสมรสแล้วกับอาจารย์ธิดานัญญ์ ชาญชิตโสภณ มีบุตรชาย 1 คนคือ เด็กชายดิฐกร ชาญชิตโสภณ หรือน้องดีโอ้ และบุตรสาว 1 คน คือ เด็กหญิง เดลิสา หรือน้องเดลิส

ปัจจุบันท่านรับใช้พระเจ้าเป็นเป็นศิษยาภิบาลคริสตจักรสานสัมพันธ์กรุงเทพ และประธานคณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

pastor (2)

อาจารย์ศรัณย์ ลีฬหเกรียงไกร

ท่านจบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ระดับปริญญาโทคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ท่านสมรสกับอาจารย์สิรินมาศ ลีฬหเกรียงไกร และบุตรชาย 1 คนคือ เด็กชายภูมิรพี ลีฬหเกรียงไกร หรือน้องโฟตอน

ปัจจุบันท่านรับใช้พระเจ้าเป็นศิษยาภิบาลคริสตจักรสานสัมพันธ์ธนบุรีผู้อำนวยการของมูลนิธิสานสัมพันธ์ และรองประธานคณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

รายละเอียดการสมัครค่าย

สมัครค่ายภายใน 30 เมษายนนี้ รับเสื้อค่ายฟรี!!!
  • ผู้ใหญ่      500฿
  • เยาวชน (13-18ปี)  250฿
  • เด็กโต (7-12ปี)      150฿
  • เด็กเล็ก (0-6ปี)      100฿

รายละเอียดงาน

สถานที่จัดค่าย

โรงแรมสตาร์ ระยอง จังหวัดระยอง

วัน/เวลา

เสาร์ที่ 16 ถึง อังคารที่ 19 กรกฎาคม

Star1 Star2 Star3

1. กรอกข้อมูลการสมัครค่ายในแบบฟอร์มใบสมัครอย่างละเอียด
2. ชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย

ชื่อบัญชี “องค์กรคริสตจักร คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์”
สาขา เซ็นทรัลลาดพร้าว เลขที่บัญชี 730-2- 85795-9

3. ส่งแบบฟอร์มใบสมัคร พร้อมหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครค่าย
ส่งมาที่ Email : compregist@nexusfellowship.com

4. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเรื่องการเดินทาง และการจองที่พักได้ที่ : คุณนพวรรณ 080-049- 9944 หรือ คุณพัชรา 087-332-8961

ตัวอย่างเสื้อค่าย
ตัวอย่างเสื้อค่าย

โปรแกรมค่าย Christ-Focused

Re-Focus Time

Re-Focus Time ช่วงเวลาที่จะพาให้เราทบทวนการใช้ชีวิตของเราในแต่ละด้านเพื่อเตรียมตัวไปสู่ค่ายในเดือนกรกฏาคม

บรรยากาศบัพติศมาในน้ำ

« 1 ของ 3 »

บรรยากาศค่ายปีที่แล้ว

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand