อุปสรรคในการตอบสนองการทรงเรียก

  ผู้วินิจฉัย 6:11-40

   อาจารย์องค์การ เดชะยา

  6 กันยายน 2015

pdf

mp3

1. ขาดความหวังใจในพระเจ้า

2. ขาดความตระหนักว่าตนเองเป็นคนที่พระเจ้าใช­้ได้

3. ขาดประสบการณ์การรู้จักพระเจ้าในชีวิต

4. ขาดความกล้าหาญ(มีความกลัว)

5. ขาดความมั่นใจในการทรงเรียกของพระเจ้า

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand