หากท่านมีความประสงค์ที่จะโอนเงินเข้าคริสตจักรท้องถิ่น กรุณาเลือกจากรายชื่อด้านล่าง

หมายเลขบัญชีของ องค์กรคริสตจักร คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

kbank

ธนาคารกสิกรไทย

ชื่อบัญชี  องค์กรคริสตจักร คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

730-2-85795-9