โอนเงินสนับสนุนกองทุนคณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

 

หมายเลขบัญชีของ องค์กรคริสตจักร คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

kbank

ธนาคารกสิกรไทย

ชื่อบัญชี องค์กรคริสตจักร คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

730-2-85795-9

*หมายเหตุ หากต้องการถวายเผื่อคริสตจักรท้องถิ่นโปรดระบุ