โอนเงินสนับสนุนกองทุนคณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

 

หมายเลขบัญชีของ องค์กรคริสตจักร คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

kbank

ธนาคารกสิกรไทย

ชื่อบัญชี องค์กรคริสตจักร คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

730-2-85795-9

*หมายเหตุ บัญชีนี้ถวายเผื่อองค์กรคริสตจักร คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์เท่านั้น

รายละเอียดสำหรับถวายเผื่อคริสตจักรท้องถิ่น