โอกาสในวิกฤติ

  1 ซามูเอล 30:1-31

   อาจารย์สมชาย ส่องทางธรรม

  22 พฤษภาคม 2016

pdf

mp3

1. เป็นโอกาสเข้มแข็งในพระเจ้า (1-6)

  • ผ่านการสูญเสีย

  • ผ่านการโศกเศร้า

  • ผ่านการผิดหวัง

2. เป็นโอกาสเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า (7-20)

  • ผ่านการสำแดง

  • ผ่านการทรงนำ

  • ผ่านการช่วยเหลือ

  • ผ่านการเพิ่มพูน

3. เป็นโอกาสสำแดงชีวิตที่แท้จริง (21-31)

  • ผ่านความรัก

  • ผ่านการให้อภัย

  • ผ่านการให้

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand