ชนะจิตใจที่ปั่นป่วนในงานรับใช้
  2 โครินธ์ 2:12-17

   อาจารย์ทนนท์ ชาญชิตโสภณ

  24 เมษายน 2016

pdf

mp3

1. เราอยู่ในขบวนของผู้ชนะ
2. มีการยอมรับก็มีการปฏิเสธ
3. พระเจ้าทรงทราบจิตใจของเรา

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand