ชัยชนะเหนืออุปสรรคและการขัดขวางต่อต้าน
  เนหะมีย์ 4:1-23

   อาจารย์ศรัณย์ ลีฬหเกรียงไกร

  17 เมษายน 2016

pdf

mp3

1. ข้อคิดและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอุปสรรคและก­ารขัดขวางต่อต้าน

1.1 ในทุกการดี มักมีการขัดขวางต่อต้านจากผู้ไม่หวังดี
1.2 อุปสรรคและการต่อต้านจากภายนอก เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
1.3 พระเยซูบอกว่า ถ้าเราเดินตามน้ำพระทัยพระเจ้า เราจะถูกขัดขวางต่อต้าน
1.4 มารทำได้แค่ “เยาะเย้ย ดูถูก ข่มขู่ให้กลัว”

2. เราจะผ่านอุปสรรคและการขัดขวางต่อต้านไปได­้อย่างไร

2.1 อธิษฐาน และ ทำการดีนั้นต่อไป
2.2 เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
2.3 ร่วมกันเสียสละ

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand