ผ่านพ้นความเจ็บปวดและสิ้นหวัง (สดุดี 34:18-19)
  ผ่านพ้นความเจ็บปวดและสิ้นหวัง

  สดุดี 34:18-19

   อาจารย์สิรินมาศ ลีฬหเกรียงไกร

  2 กรกฎาคม 2017

pdf

mp3

สาเหตุของความเจ็บปวดและสิ้นหวัง
1. การเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง
2. การสูญเสียบุคคลที่รักกระทันหัน
3. การสูญเสียทรัพย์สิน ความมั่นคง และความสัมพันธ์ต่อคนรัก
4. การรู้สึกผิดหวังอย่างรุนแรงหรือผิดหวังซ้ำๆ
5. การถูกดูถูกเหยียดหยามด้วยระยะเวลายาวนาน
6. การถูกทารุณกรรม
7. การมีศัตรูที่คอยจ้องทำร้ายเรา

เราจะผ่านพ้นความเจ็บปวดและสิ้นหวังได้อย่างไร?
1. ให้มั่นใจว่า “พระเจ้าทรงอยู่ใกล้เรา”
2. ให้มั่นใจว่า “พระเจ้าทรงช่วยกู้เรา”

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand