ชนะการล่อลวงในยุคที่ชั่วร้าย

  2 ทิโมธี 3:10-17

   อาจารย์ทนนท์ ชาญชิตโสภณ

  19 มิถุนายน 2016

pdfmp3

1. เดินตามแบบอย่างชีวิตที่ดี (10-14)

1.1. ความเชื่อและวิธีการใช้ชีวิต (10)
1.2. การตอบสนองต่อการข่มเหงและความลำบาก (11-12)
1.3. การตอบสนองต่อการล่อลวง (13)

2. ยึดพระวจนะอย่างมั่นคง (15-17)

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand