ผู้หว่านเมล็ดพืช

  มาระโก 4:1-20

   อาจารย์สตีฟ เทย์เลอร์

  11 กันยายน 2016

pdf

mp3

1.มีความหมายอะไรสำหรับผู้ฟังพระเยซูที่เป็นชาวยิว
2.ทำไมพระองค์ต้องพูดโดยใช้คำอุปมา
3.มีความหมายอะไรสำหรับเราในวันนี้

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand