สู้สุดทางอย่าง อ.เปาโล

  2 ทิโมธี 4:6-8

   อาจารย์กริช คีรีวัลย์

  24 เมษายน 2016

pdf

mp3

1 อ.เปาโลสู้อย่างไร

1.1 สู้สุดกำลัง
1.2 สู้จนครบถ้วน
1.3 สู้สุดความเชื่อ

2 อ.เปาโลสู้เพื่ออะไร

2.1 สู้เพื่อได้รับรางวัล

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand