คำเทศนา ฤทธิ์อำนาจในพระนามพระเยซู (กิจการฯ 3:1-16)
  ฤทธิ์อำนาจในพระนามพระเยซู

  กิจการฯ 3:1-16

   อาจารย์จุลนภ ชมัฒพงษ์

   20 พฤษภาคม 2018

pdf

mp3

1.เชื่อในการทรงสถิตของพระองค์
2.เชื่อในพระนามที่มีสิทธิอำนาจ

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand