อุปสรรคที่ทำให้คำอธิษฐานไม่เกิดผล  

  อ.ทนนท์ ชาญชิตโสภณ

  04 มกราคม 2015

pdf

mp3

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand