ปลดปล่อยของประทานฝ่ายวิญญาณ
  ปลดปล่อยของประทานฝ่ายวิญญาณ

  –

   อาจารย์ทนนท์ ชาญชิตโสภณ

  26 กุมภาพันธ์ 2017

pdfmp3

1.ความเข้าใจเรื่องของประทานฝ่ายวิญญาณ

1.1.พระเจ้ามอบให้ผู้เชื่อทุกคน
1.2แต่ละคนมีของประทานต่างกันไป
1.3.พระเจ้ามอบของประทานเพื่อประโยชน์ต่อพระกาย
1.4.ของประทานจะช่วย “กำหนดรูปร่างงานรับใช้” ที่เราทำ

2.บันไดสู่การค้นพบของประทานฝ่ายวิญญาณ

1)ค้นหา
2)ลองใช้
3)พัฒนา
4)อุทิศตัวใช้ของประทานด้วยความรัก

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand