ฤดูกาลของชีวิต

  –

   อาจารย์ทนนท์ ชาญชิตโสภณ

   21 ธันวาคม 2014

pdf

mp3

1. ชีวิตมีฤดูกาล

2. ทุกฤดูมีแง่มุมบวกให้ชื่นชมและลบให้เตรียม­รับมือ

3. ทุกฤดูที่ผ่านไปทำให้เราเติบโตขึ้น

4. ฤดูกาลใหม่ทำให้เรามี “ความหวัง”

5. พระเยซูอยู่ในทุกฤดูกาลของชีวิต

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand