Security in Christ
Security in Christ

สัปดาห์ที่แล้ว เราได้รู้ว่าแหล่งกำลังเทียมของพวกสะดูสีคือสิ่งไม่มั่นคงถาวรและวันหนึ่งจะเสื่อมสูญไปได้ อย่างเช่น อำนาจ เงินทอง ความรู้

แล้วสิ่งใดคือความมั่นคงถาวรที่เราควรแสวงหา??

สำหรับคริสเตียนเราเชื่อว่า
พระคริสต์!! ทรงเป็นคำตอบเดียว และเป็นแหล่งแท้แห่งกำลัง
ผู้เชื่อที่วางใจพระเยซูคริสต์ จะใช้ชีวิตที่แตกต่างจากเดิม เพราะเขาได้รู้ว่า เขาเป็นใครในพระองค์ พระเจ้าที่เขาเชื่อนั้นเป็นใคร พระองค์ยิ่งใหญ่ขนาดไหน และพระองค์มีประสงค์อย่างไร

ในกิจการ 4:12 บันทึกไว้อย่างชัดเจนว่า
“ในผู้‍อื่นความรอดไม่‍มีเลย เพราะว่านามอื่นซึ่งให้เราทั้ง‍หลายรอดได้นั้น ไม่โปรดให้มีท่าม‍กลางมนุษย์ทั่วใต้ฟ้า”

ข้อความเปโตรพูดขณะที่เขาและยอห์นอยู่ต่อหน้ามหาปุโรหิต ชนชั้นปกครอง และผู้ใหญ่ในเยรูซาเล็มที่กำลังไม่พอใจพวกเขาอย่างมาก แต่เปโตรและยอห์นยังไม่สั่นคลอนแม้ว่าอีกไม่กี่วินาทีข้างหน้า พวกเขาอาจต้องถูกจำคุก แต่เขายังคงมั่นคงที่ยืนหยัดบนความเชื่อของพวกเขา แม้ว่าจะมีจำนวนน้อยกว่าและอยู่ในวงล้อมของกลุ่มคนที่กำลังหาทางโจมตีเขา แต่พวกเขายังคงวางใจในพระเจ้าที่อยู่กับเขา

จากความเชื่ออย่างมั่นคงของเปโตรและยอห์นทำให้พวกเขาก้าวข้ามความกลัวไปสู่ความกล้าหาญ ซึ่งก็คือความกล้าหาญที่จะยืนหยัดในความจริง กล้าที่จะพูดสิ่งที่ขัดหูของคนที่ฟังอยู่ กล้าที่จะเชื่อฟังแม้ต้องเสี่ยงกับชีวิตของเขา เพราะสิ่งที่เขาพูดก็เหมือนเอาน้ำมันเทเข้ากองไฟที่กำลังลุกโพลง

“แต่เป‌โตรกับยอห์นกล่าวตอบพวก‍เขาว่า “เฉพาะ‍พระ‍พักตร์พระ‍เจ้าเราควรเชื่อ‍ฟังพวก‍ท่านหรือควรเชื่อ‍ฟังพระ‍เจ้า ขอพวก‍ท่านพิจาร‌ณา‍ดู เพราะเราไม่สามารถหยุดพูดในสิ่งที่ได้เห็นและได้‍ยิน” กิจการ 4:19-20

ความมั่นใจนี้ ไม่ได้เกิดจากความรู้ ทรัพย์สินเงินทอง ความพร้อม หรือความสามารถในการสื่อสารของพวกเขา แต่เป็นความชัดเจน จนมั่นใจว่ามีเพียงพระเยซูเท่านั้นที่ช่วยได้ ทำให้พวกเขากล้าหาญ แม้อุปสรรคหรือแรงกดดันมากขนาดไหน ก็ไม่อาจหยุดพวกเขาจากสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้พวกเขาทำ

ในอดีต จากชาวประมงที่เคยล้มเหลวและผิดพลาด เมื่ออัครสาวกผู้นี้ได้พบพระเยซู ผู้เป็นแหล่งกำลังแท้ เขาจึงยอมทิ้งทุกอย่างแล้วเดินตามทางที่พระเจ้ามอบไว้ในชีวิตเขา

หากวันนี้ยังมีสิ่งที่ทำให้เราหวั่นวิตก ไม่มั่นใจที่จะเดินกับพระองค์เต็มร้อย ขอพระเจ้าทรงโปรดสำแดงพระองค์เองให้เราได้พบกับพระองค์ ผู้เป็นแหล่งกำลังแท้ ที่ไม่เปลี่ยนแปลง เพื่อเราจะก้าวไปทำสิ่งที่พระองค์ทรงเรียกด้วยกำลังที่ยิ่งใหญ่จากพระองค์

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand