เปลี่ยนมุมมองต่อความผิดหวัง (ยอห์น 8:11)
  เปลี่ยนมุมมองต่อความผิดหวัง

  ยอห์น 8:11

   อาจารย์จักรพันธ์ แกล้วกล้า

  4 กุมภาพันธ์ 2018

pdfmp3

1. ความล้มเหลวที่แย่ที่สุด คือโอกาสที่ดีที่สุดของเราที่จะพบพระเจ้า
2. การกล่าวโทษจะทำให้ท่านห่างจากการพบกับพระผู้ช่วย
3. ความบาปไม่ได้เปลี่ยนแปลงพระเจ้า แต่ความบาปเปลี่ยนแปลงมุมมองของเราที่มีต่อพระเจ้า
4. พระองค์ทรงเห็น และทรงทราบถึงทุกๆ ความผิดพลาด แต่พระองค์ยังทรงรักเราอย่างเต็มล้น

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand