รู้ทันหลุมพรางบาป
  รู้ทันหลุมพรางบาป

  –

   อาจารย์ธนศักดิ์ โฆตะวาณิชย์

  26 พฤศจิกายน 2017

pdf

mp3

1. หลุมพรางของการปลีกตัวจากชุมชน
2. หลุมพรางของความพลั้งเผลอ
3. หลุมพรางของการชะล่าใจ

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand