แยกแพะแยกแกะในวันสิ้นยุค

  มัทธิว 25:31-46

   อาจารย์ทนนท์ ชาญชิตโสภณ

  24 สิงหาคม 2014

pdf

mp3

1. ผู้เชื่อแท้ทำดีจากธรรมชาติชีวิต

2. ผู้เชื่อแท้ทำดีกับคนที่ถูกละเลยและไม่อาจ­ตอบแทนได้

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand