สองสว่างอย่างมาราธอน
  ส่องสว่างอย่างมาราธอน

  ฮีบรู 12:1

   อาจารย์กริช คีรีวัลย์

  16 กรกฎาคม 2017

pdf

mp3

1. เดิน : ส่องสว่างยามรุ่ง
2. พัก : สาดแสงไม่จางหาย
3. วิ่ง : สาดแสงแรงกล้า

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand