สัญญาณก่อนวันสิ้นยุค

  มัทธิว 24:1-31

   อาจารย์ทนนท์ ชาญชิตโสภณ

  06 กรกฎาคม 2014

pdf

mp3

1. อะไรเป็นหมายสำคัญก่อนวันสิ้นยุค? (4-14)

1.1 การล่อลวงครั้งใหญ่ (4-5)
1.2 สงครามระหว่างประชาชาติ (6-7ก)
1.3 ภัยพิบัติครั้งใหญ่ (7ข-8)
1.4 การข่มเหงผู้เชื่อ (9)
1.5 การถดถอยและการทรยศ (10-13)
1.6 ข่าวประเสริฐจะถูกประกาศไปทั่วโลก (14)

2. คำเตือน (15-22)

2.1 เตือนให้หลบหนี (15-22)
2.2 เตือนให้ไม่ถูกล่อลวง (23-28)

3. การเสด็จกลับมาของพระคริสต์ (29-31)

3.1 ความปั่นป่วนของท้องฟ้าและดวงดาว (29)
3.2 พระคริสต์เสด็จมาบนเมฆพร้อมทูตสวรรค์ (30)
3.3 ผู้เชื่อจะถูกรวบรวม (31)

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand