จัดการกับปัญหาภายใน

  เนหะมีย์ 5:1-19

   อาจารย์ศรัณย์ ลีฬหเกรียงไกร

  1 พฤษภาคม 2016

pdf

mp3

1. ไม่ใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหา
2. คุยกันต่อหน้าอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมา
3. ใช้หลักการพระเจ้าในการตัดสินถูกผิด
4. ให้มีพันธะผูกพันที่จะลงมือทำให้ถูกต้อง
5. ผู้แก้ปัญหาต้องเป็นตัวอย่างที่ดีด้วย

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand