สร้างชีวิตภายในด้วยอุปนิสัยฝ่ายวิญญาณ (Spiritual Discipline#3)

  –

   อาจารย์ทนนท์ ชาญชิตโสภณ

  30 ตุลาคม 2016

pdf

mp3

1. หัวใจของอุปนิสัยแห่งการมีเวลาลำพัง

– เราใช้เวลากับอะไรมาก ชีวิตก็รับอิทธิพลจากสิ่งนั้น
– การขาดเวลาลำพังที่ดีทำให้ชีวิตอ่อนกำลังและตึงเครียด
– มีการต่อสู้แย่งชิงเวลาลำพังเสมอ

2. การแสดงออกของอุปนิสัยฝ่ายวิญญาณนี้

1) การมีเวลาลำพัง
2) การนิ่งสงบ
3) สะบาโต

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand