เริ่มการเดินทางฝ่ายวิญญาณ (The search)

  –

   อาจารย์ทนนท์ ชาญชิตโสภณ

  28 กุมภาพันธ์ 2016

pdf

mp3

1. จากชีวิตที่คุ้นเคยสู่การออกเดินทาง
2. ก้าวผ่านบททดสอบการตัดสินใจ

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand