เส้นทางแห่งบททดสอบ (The Struggle)

  –

   อาจารย์ทนนท์ ชาญชิตโสภณ

  6 มีนาคม 2016

pdf

mp3

1. บททดสอบของอิสราเอลในพระธรรมอพยพ
1.1 มาราห์และเอลิม : เผชิญความผิดหวัง (อพยพ 15:22-27)
1.2 ถิ่นทุรกันดารสิน : ทดสอบความวางใจ (อพยพ 16:1-36)
1.3 เรฟีดิม : การต่อสู้และชัยชนะ (อพยพ 17:1-6 1.3)
1.4 ภูเขาซีนาย : ไม่มีรูปเคารพอื่นใด (อพยพ 19-32)

2. บททดสอบจำเป็นต่อการเดินทางฝ่ายวิญญาณ
2.1 นำให้รู้จักตัวเองและสกัดสิ่งแปลกปลอมออกไ­ป
2.2 นำให้รู้จักและเข้าใจพระเจ้า
2.3 นำไปสู่การยอมจำนนหมดหัวใจ

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand