ข้าขอมอบถวาย (The Surrender)

  –

   อาจารย์ประกิจ ตรีทศายุธ

  13 มีนาคม 2016

pdf

mp3

1. ปฏิเสธตนเอง
2. แบกกางเขนของตน
3. ติดตามพระเยซู

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand