เส้นทางผู้รับใช้ตัวจริง (The Service)

  –

   อาจารย์กริช คีรีวัลย์

  20 มีนาคม 2016

pdf

mp3

1. ความจำเป็นที่ต้องเลือก
2. ความเต็มใจที่จะเลือก
3. เตรียมความพร้อมสำหรับนิรันดร์

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand