เดินในการทรงเรียกให้สุดทาง (The Significance)

  –

   อาจารย์ศรัณย์ ลีฬหเกรียงไกร

  03 เมษายน 2016

pdf

mp3

1. สาระสำคัญของการใช้ชีวิต คือ การรู้ว่าจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่เพื่ออะไร
2. เรื่องราวของกิเดโอน : จากความหวาดกลัว สู่ความมั่นใจ
3. มันสำคัญและคุ้มค่ามากที่จะเดินให้สุดทาง

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand