ก้าวไปข้างหน้าในจังหวะเวลาของพระเจ้า

  เนหะมีย์ 2:1-10

   อาจารย์ศรัณย์​ ลีฬหเกรียงไกร

   30 สิงหาคม 2015

pdf

mp3

1. เนหะมีย์ “เรียนรู้ที่จะรอ”

2. เนหะมีย์ “เตรียมพร้อมที่จะไป”

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand