หยุด!!! นิสัยเย่อหยิ่งยโส

  –

  อาจารย์สิรินมาศ ลีฬหเกรียงไกร

  23 สิงหาคม 2015

pdf

mp3

-คริสเตียนซึ่งเป็นคนชอบธรรมแล้ว ยังทำบาปอยู่หรือไม่
-นิสัยหยิ่ง ยโส เป็นอย่างไร
-นิสัยหยิ่ง ยโส จะทำร้ายเราอย่างไร
-เราจะหยุดนิสัยเย่อหยิ่ง ยโส ได้อย่างไร

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand